(Omega-3 Fatty Acids in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

(Omega-3 Fatty Acids in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ) ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ADHD ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਤਮ-ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੁੱਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਿਗਰ, ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਲੀਪ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਆਸਿਡ੍ਸ

(Omega-3 Fatty Acids in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

(Omega-3 Fatty Acids in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

(Omega-3 Fatty Acids in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ) ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ADHD ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਤਮ-ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੁੱਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਿਗਰ, ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਲੀਪ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਆਸਿਡ੍ਸ

(Omega-3 Fatty Acids in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

(Omega-3 Fatty Acids in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?