Supplements

GARBHAPAL RASA..

Rs. 145.80 Rs. 162.00

SUVARNA BHASMA..

Rs. 10272.60 Rs. 11414.00

MAKARDHWAJ GUTIKA..

Rs. 1001.70 Rs. 1113.00

VASANTKUSUMAKAR..

Rs. 1354.50 Rs. 1505.00

SWAYAMBHUVA GUGGUL..

Rs. 153.00 Rs. 170.00

SHWASKUTHAR RASA..

Rs. 1211.40 Rs. 1346.00

HINGASWASHTAK CHOORNA..

Rs. 99.00 Rs. 110.00

PRAVALA PISHTI..

Rs. 130.50 Rs. 145.00

SITOPALADI CHOORNA..

Rs. 89.10 Rs. 99.00

SINHANAD GUGGUL..

Rs. 1004.40 Rs. 1116.00

CHYAVANPRASH A.V..

Rs. 211.50 Rs. 235.00

AMRITARISHTA..

Rs. 146.70 Rs. 163.00

RASASINDOOR..

Rs. 5330.70 Rs. 5923.00

NAGA BHASMA..

Rs. 175.50 Rs. 195.00

TAPYADI LOHA..

Rs. 182.70 Rs. 203.00

KUMAR KALYAN RASA..

Rs. 13295.70 Rs. 14773.00

TRIVANG BHASMA..

Rs. 115.20 Rs. 128.00

SHATAVARI KALPA..

Rs. 101.70 Rs. 113.00

BHASKARLAVAN CHOORNA..

Rs. 393.30 Rs. 437.00

PANCHAMRITA PARPATI..

Rs. 123.30 Rs. 137.00

TALEESADI CHOORNA..

Rs. 117.00 Rs. 130.00

PUNARNAVADI GUGGUL..

Rs. 1316.70 Rs. 1463.00

AMRUTADI GUGGUL..

Rs. 1108.80 Rs. 1232.00

YOGENDRA RASA..

Rs. 1080.00 Rs. 1200.00

GODANTI BHASMA..

Rs. 243.00 Rs. 270.00

SANSHAMANI VATI..

Rs. 108.90 Rs. 121.00

TRIVANGA BHASMA TABLET..

Rs. 90.00 Rs. 100.00

ABHRAKA BHASMA (SAHASR..

Rs. 423.00 Rs. 470.00

MAHAYOGARAJ GUGGUL..

Rs. 377.10 Rs. 419.00

MAHASUDARSHAN KADHA..

Rs. 119.70 Rs. 133.00

LAKSHADI GUGGUL..

Rs. 1125.00 Rs. 1250.00

SHILAPRAVANG WITH MOUK..

Rs. 133.20 Rs. 148.00

LOHASAVAM 450ML GB..

Rs. 67.50 Rs. 75.00

MAHALAXMI VILAS RASA..

Rs. 787.50 Rs. 875.00

KAPHAKUTHAR RASA..

Rs. 891.00 Rs. 990.00

PUNARNAVA MANDOORA..

Rs. 720.00 Rs. 800.00

CHOUSASHTA PIPPALI..

Rs. 501.30 Rs. 557.00

KAMADUGHA (WITH MOUKTI..

Rs. 5557.50 Rs. 6175.00

KUMAR KALYAN RASA..

Rs. 25540.20 Rs. 28378.00

MANDOORA BHASMA..

Rs. 3501.00 Rs. 3890.00

VATAVIDHWANSA RASA..

Rs. 666.00 Rs. 740.00

PRAVAL PANCHAMRUT (PLA..

Rs. 261.90 Rs. 291.00

SAPTAMRUT LOHA..

Rs. 85.50 Rs. 95.00

TRIBHUVANKEERTI RASA..

Rs. 59.40 Rs. 66.00

AMRUTADI GUGGUL..

Rs. 97.20 Rs. 108.00

CHANDANASAVAM 450ML GB..

Rs. 108.00 Rs. 120.00

KANCHANAR GUGGUL..

Rs. 1017.00 Rs. 1130.00

SANJIVANI GUTIKA..

Rs. 59.40 Rs. 66.00

SUVARNA (SVARNA) BHASM..

Rs. 8775.90 Rs. 9751.00

GODANTI BHASMA..

Rs. 28.80 Rs. 32.00

KUMAR KALYAN RASA..

Rs. 1948.50 Rs. 2165.00

CHANDRAKALA RASA..

Rs. 108.00 Rs. 120.00

BHASKARLAVAN CHOORNA..

Rs. 107.10 Rs. 119.00

SHOUKTIK (MUKTASHUKTI)..

Rs. 68.40 Rs. 76.00

BRUHAT VATA CHINTAMANI..

Rs. 2538.00 Rs. 2820.00

SUVARNAMAKSHIK BHASMA..

Rs. 55.80 Rs. 62.00

YASHADA BHASMA..

Rs. 194.40 Rs. 216.00

RAJATA BHASMA..

Rs. 7409.70 Rs. 8233.00

TRIPHALA CHOORNA..

Rs. 189.90 Rs. 211.00

VANGA BHASMA TABLET..

Rs. 143.10 Rs. 159.00

MAHALAXMI VILAS RASA..

Rs. 274.50 Rs. 305.00

PRAVAL PANCHAMRIT W MO..

Rs. 315.00 Rs. 350.00

SITOPALADI CHOORNA..

Rs. 172.80 Rs. 192.00

PUSHYANUG CHOORNA..

Rs. 612.90 Rs. 681.00

SARIVADYASAV..

Rs. 155.70 Rs. 173.00

KUTAJARISHTAM 450ML GB..

Rs. 126.00 Rs. 140.00

TAMRA BHASMA..

Rs. 4664.70 Rs. 5183.00

TRIVANG BHASMA..

Rs. 3411.90 Rs. 3791.00

A FLUOCIL FORTE..

Rs. 45.90 Rs. 51.00

PRAVAL PANCHAMRUT (PLA..

Rs. 1398.60 Rs. 1554.00

VANGA BHASMA TABLET..

Rs. 100.80 Rs. 112.00

SWAMALA..

Rs. 4725.00 Rs. 5250.00

HEERAK BHASMA..

Rs. 855.00 Rs. 950.00

AVIPATTIKAR CHOORNA..

Rs. 459.90 Rs. 511.00

KANCHANAR GUGGUL..

Rs. 1144.80 Rs. 1272.00

SHWAS KAS CHINTAMANI R..

Rs. 724.50 Rs. 805.00

CHANDRAPRABHA (WITH LO..

Rs. 63.00 Rs. 70.00

PRAVAL PANCHAMRIT W MO..

Rs. 163.80 Rs. 182.00

TRIPHALA CHOORNA..

Rs. 36.00 Rs. 40.00

SOOTASHEKHAR RASA PLAI..

Rs. 7336.80 Rs. 8152.00

HEERAK BHASMA..

Rs. 6544.80 Rs. 7272.00

BRAHMI VATI 250 MG..

Rs. 6408.90 Rs. 7121.00

SHANKHVATI..

Rs. 132.30 Rs. 147.00

SOOTASHEKHAR RASA PLAI..

Rs. 1977.30 Rs. 2197.00

TALEESADI CHOORNA..

Rs. 510.30 Rs. 567.00

AROGYAVARDHANI..

Rs. 1781.10 Rs. 1979.00

SHWAS KAS CHINTAMANI R..

Rs. 2077.20 Rs. 2308.00

SHWETA PARPATI..

Rs. 67.50 Rs. 75.00

ABHAYARISHTAM 450ML GB..

Rs. 117.00 Rs. 130.00

SUVARNA (SVARNA) BHASM..

Rs. 937.80 Rs. 1042.00

SHOUKTIK (MUKTASHUKTI)..

Rs. 38.70 Rs. 43.00

GOKSHURADI GUGGUL..

Rs. 1035.00 Rs. 1150.00

KANTALOHA BHASMA..

Rs. 135.00 Rs. 150.00

BRT.WAT CHINTAMANI..

Rs. 1380.60 Rs. 1534.00

CHATURMUKH RAS..

Rs. 487.80 Rs. 542.00

CHANDRAKALA RASA..

Rs. 1303.20 Rs. 1448.00

BRT.KASTURI BHAIRAV RA..

Rs. 347.40 Rs. 386.00

KAMADUGHA (PLAIN)..

Rs. 52.20 Rs. 58.00

RAJAHPRAVARTANI VATI..

Rs. 1080.00 Rs. 1200.00

SUVARNA BHASMA..

Rs. 1505.70 Rs. 1673.00