Supplements

PRAVEK SAFRAKT SYRUP P..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

PRAVEK PRASH CAPSULE..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

PRAVEK CHYAWANPRASH..

Rs. 332.50 Rs. 350.00

PRAVEK PROCURE TABLET ..

Rs. 199.50 Rs. 210.00

PRAVEK PROCURE TABLET..

Rs. 99.75 Rs. 105.00

PRAVEK RUMAKALP TABLET..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK SUVARN KALP 10G..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

PRAVEK COUGHKALP SYRUP..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK SATHI 10GM SACH..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

PRAVEK PRAVEKAM TABLET..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

PRAVEK MAHA BALVARDHAK..

Rs. 118.75 Rs. 125.00

PRAVEK PRAVEKLIV TABLE..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK SAFRAKT SYRUP..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK NETRAMRIT CAPSU..

Rs. 237.50 Rs. 250.00

PRAVEK GOLDEN FACE OIL..

Rs. 213.75 Rs. 225.00

PRAVEK MEMODIN SYRUP P..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

PRAVEK MEDOHAR CAPSULE..

Rs. 152.00 Rs. 160.00

PRAVEK PRAVEKLIV SYRUP..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

PRAVEK RESPIKALP CAPSU..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK MEMODIN SYRUP..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK ANAE CAPSULE..

Rs. 332.50 Rs. 350.00

PRAVEK AYURVEDIC TEA..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

PRAVEK ARTHRO CAPSULE..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK MAHA SUGANDHIT ..

Rs. 427.50 Rs. 450.00

PRAVEK SHAKTI PLUS TAB..

Rs. 427.50 Rs. 450.00

PRAVEK T HERBAL SLIMMI..

Rs. 285.00 Rs. 300.00

PRAVEK RUMAKALP TABLET..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

PRAVEK AS40 BALM PACK ..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK MEMODIN TABLET ..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

PRAVEK ANTI ALLERGIC O..

Rs. 180.50 Rs. 190.00