Supplements

TANSUKH STRES GON CAPS..

Rs. 285.00 Rs. 300.00

TANSUKH CHITRAKADI VAT..

Rs. 239.40 Rs. 252.00

TANSUKH MUCUSKURE CAPS..

Rs. 228.00 Rs. 240.00

TANSUKH KADOO TAIL PAC..

Rs. 237.50 Rs. 250.00

TANSUKH KALAUNJI TAIL ..

Rs. 275.50 Rs. 290.00

TANSUKH JATAMANSI CHUR..

Rs. 264.10 Rs. 278.00

TANSUKH NAGARMOTHA CHU..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH SHUNTHI CHURNA..

Rs. 269.80 Rs. 284.00

TANSUKH VAT MANTRA CAP..

Rs. 323.00 Rs. 340.00

TANSUKH JAMUN GUTHLI C..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH SHATAVARI CAPS..

Rs. 137.75 Rs. 145.00

TANSUKH PHAT KUNTROL C..

Rs. 247.00 Rs. 260.00

TANSUKH BALCHATURBHADR..

Rs. 260.30 Rs. 274.00

TANSUKH AMLA CAPSULE..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

TANSUKH KARELA CHURNA ..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

TANSUKH SHAKTI MANTRA ..

Rs. 1130.50 Rs. 1190.00

TANSUKH PANCHASKAR CHU..

Rs. 250.80 Rs. 264.00

TANSUKH TONSIKURE CAPS..

Rs. 270.75 Rs. 285.00

TANSUKH AMLA CHURNA PA..

Rs. 179.55 Rs. 189.00

TANSUKH GUDMAR CAPSULE..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

TANSUKH CHOPCHINYADI C..

Rs. 229.90 Rs. 242.00

TANSUKH LAVANBHASKAR C..

Rs. 270.75 Rs. 285.00

TANSUKH BAKUCHI TAIL P..

Rs. 328.70 Rs. 346.00

TANSUKH BRAHMI CHURNA ..

Rs. 253.65 Rs. 267.00

TANSUKH ARJUNA CAPSULE..

Rs. 102.60 Rs. 108.00

TANSUKH HINGWASTAK CHU..

Rs. 220.40 Rs. 232.00

TANSUKH GUDUCHI CAPSUL..

Rs. 118.75 Rs. 125.00

TANSUKH PANCHKOL CHURN..

Rs. 220.40 Rs. 232.00

TANSUKH SOM CHURNA PAC..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH SARPGANDHA CHU..

Rs. 339.15 Rs. 357.00

TANSUKH BALA CHURNA PA..

Rs. 225.15 Rs. 237.00

TANSUKH SAFED MUSLI CA..

Rs. 437.00 Rs. 460.00

TANSUKH MAHANARAYAN TA..

Rs. 309.70 Rs. 326.00

TANSUKH SKIN GUARD CAP..

Rs. 251.75 Rs. 265.00

TANSUKH SHATSKAR CHURN..

Rs. 239.40 Rs. 252.00

TANSUKH KANCHANAR GUGG..

Rs. 210.90 Rs. 222.00

TANSUKH ERAND TAIL PAC..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

TANSUKH BAEL CHURNA PA..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH AROGYAVARDHANI..

Rs. 209.00 Rs. 220.00

TANSUKH NEEM TAIL PACK..

Rs. 228.00 Rs. 240.00

TANSUKH MYGRAIN KURE C..

Rs. 285.00 Rs. 300.00

TANSUKH BHRINGRAJ PLUS..

Rs. 232.75 Rs. 245.00

TANSUKH GUDHAL PHOOL C..

Rs. 247.00 Rs. 260.00

TANSUKH ARJUNTWAK CHUR..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH BRAHMI CAPSULE..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

TANSUKH VIJAYSAR CHURN..

Rs. 210.90 Rs. 222.00

TANSUKH TRIPHALA JUICE..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

TANSUKH PIPPALI CHURNA..

Rs. 199.50 Rs. 210.00

TANSUKH AJMODADI CHURN..

Rs. 199.50 Rs. 210.00

TANSUKH TRIPHLA CAPSUL..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

TANSUKH ASHWAGANDHA CH..

Rs. 248.90 Rs. 262.00

TANSUKH ANY PILES CAPS..

Rs. 270.75 Rs. 285.00

TANSUKH PUSHYANUG NO 2..

Rs. 229.90 Rs. 242.00

TANSUKH VAT MANTRA GRA..

Rs. 627.00 Rs. 660.00

TANSUKH VAISHWANAR CHU..

Rs. 210.90 Rs. 222.00

TANSUKH CHIRAYTA CHURN..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

TANSUKH DHATU POUSHTIK..

Rs. 212.80 Rs. 224.00

TANSUKH SAFED MUSLI CH..

Rs. 224.20 Rs. 236.00

TANSUKH VIDHARA CHURNA..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH VAI VIDANG CHU..

Rs. 224.20 Rs. 236.00

TANSUKH BHRINGRAJ CHUR..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH DARIMASTAK CHU..

Rs. 229.90 Rs. 242.00

TANSUKH TULSI PATRA CH..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH PANCHNIMB CHUR..

Rs. 179.55 Rs. 189.00

TANSUKH GOKSHURDI CHUR..

Rs. 209.00 Rs. 220.00

TANSUKH NIMBADI CHURNA..

Rs. 199.50 Rs. 210.00

TANSUKH ABHA GUGGULU P..

Rs. 262.20 Rs. 276.00

TANSUKH GUDMAR CHURNA ..

Rs. 225.15 Rs. 237.00

TANSUKH MADHUMEH MANTR..

Rs. 427.50 Rs. 450.00

TANSUKH CHALMOGRA TAIL..

Rs. 239.40 Rs. 252.00

TANSUKH PARZZ POWDER..

Rs. 308.75 Rs. 325.00

TANSUKH HARIDRA CAPSUL..

Rs. 152.00 Rs. 160.00

TANSUKH BHRINGRAJ PLUS..

Rs. 256.50 Rs. 270.00

TANSUKH MEDOHAR GUGGUL..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH BHRINGRAJ PLUS..

Rs. 247.00 Rs. 260.00

TANSUKH CHYAWANGOLD..

Rs. 470.25 Rs. 495.00

TANSUKH SITOPALADI CHU..

Rs. 209.00 Rs. 220.00

TANSUKH ARSHOGHANI VAT..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

TANSUKH SHATAVARI GRAN..

Rs. 220.40 Rs. 232.00

TANSUKH SHUNTHI CAPSUL..

Rs. 152.00 Rs. 160.00

TANSUKH NEEM PATRA CHU..

Rs. 179.55 Rs. 189.00

TANSUKH BILVADI CHURNA..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

TANSUKH PRADARNASHAK C..

Rs. 300.20 Rs. 316.00

TANSUKH SHANKHPUSPI CH..

Rs. 253.65 Rs. 267.00

TANSUKH THIOCHEK CAPSU..

Rs. 209.00 Rs. 220.00

TANSUKH ASHWAGANDHA CA..

Rs. 194.75 Rs. 205.00

TANSUKH MADHUMEH MANTR..

Rs. 256.50 Rs. 270.00

TANSUKH DASHAN SANSKAR..

Rs. 239.40 Rs. 252.00

TANSUKH PUSHKARMOOL CH..

Rs. 220.40 Rs. 232.00

TANSUKH NEEM PATRA CAP..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

TANSUKH HARIDRA CHURNA..

Rs. 253.65 Rs. 267.00

TANSUKH HINGWADI CHURN..

Rs. 239.40 Rs. 252.00

TANSUKH CHYAWANGOLD..

Rs. 845.50 Rs. 890.00

TANSUKH SAUNDARYA ASHO..

Rs. 275.50 Rs. 290.00

TANSUKH KAPIKACHCHU SE..

Rs. 270.75 Rs. 285.00

TANSUKH TALISADI CHURN..

Rs. 193.80 Rs. 204.00

TANSUKH CHANDAN FACE P..

Rs. 210.90 Rs. 222.00

TANSUKH VIDARI KAND CH..

Rs. 210.90 Rs. 222.00

TANSUKH AVIPATTIKAR CH..

Rs. 269.80 Rs. 284.00

TANSUKH TRIKATU CHURNA..

Rs. 264.10 Rs. 278.00