Address Of BAJAJ PHARMA:

R-9/162, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001
098108 60608

17 Medicines

Rs. 67.15
Rs. 79.00

Rs. 94.16
Rs. 107.00

Rs. 118.15
Rs. 139.00

Rs. 52.93
Rs. 62.27

Rs. 79.82
Rs. 84.02

Rs. 90.95
Rs. 107.00

Rs. 99.51
Rs. 107.00

Rs. 101.65
Rs. 107.00

Rs. 16.15
Rs. 19.00

Rs. 118.15
Rs. 139.00

Rs. 74.80
Rs. 88.00

Rs. 74.10
Rs. 78.00

Rs. 122.32
Rs. 139.00

Rs. 69.52
Rs. 79.00

Rs. 63.09
Rs. 66.41

Rs. 77.44
Rs. 88.00