Address Of Biotabs Life Sciences Pvt Ltd:

8/226,2nd Main Road Vijayanagaram,Medavakkam Chennai Chennai TN 600100 IN

24 Medicines

Rs. 103.55
Rs. 109.00

Rs. 26.60
Rs. 28.00

Rs. 34.20
Rs. 36.00

Rs. 46.08
Rs. 48.50

Rs. 47.50
Rs. 50.00

Rs. 16.63
Rs. 17.50

Rs. 57.00
Rs. 60.00

Rs. 74.10
Rs. 78.00

Rs. 38.00
Rs. 40.00

Rs. 42.75
Rs. 45.00

Rs. 23.75
Rs. 25.00

Rs. 47.50
Rs. 50.00

Rs. 42.75
Rs. 45.00

Rs. 76.00
Rs. 80.00

Rs. 23.75
Rs. 25.00

Rs. 109.25
Rs. 115.00

Rs. 36.10
Rs. 38.00

Rs. 53.20
Rs. 56.00

Rs. 28.50
Rs. 30.00

Rs. 39.90
Rs. 42.00

Rs. 33.25
Rs. 35.00