Address Of Centaur Pharmaceuticals Pvt Ltd:

CENTAUR HOUSE, SHANTI NAGAR, VAKOLA, SANTACRUZ (E), MUMBAI MH 400055 IN

30 Medicines

Rs. 117.62
Rs. 123.81

Rs. 257.78
Rs. 271.35

Rs. 135.76
Rs. 142.91

Rs. 12.77
Rs. 13.44

Rs. 47.81
Rs. 50.33

Rs. 25.65
Rs. 27.00

Rs. 124.99
Rs. 131.57

Rs. 30.97
Rs. 32.60

Rs. 48.42
Rs. 50.97

Rs. 22.54
Rs. 23.73

Rs. 52.94
Rs. 55.73

Rs. 26.06
Rs. 27.43

Rs. 64.48
Rs. 67.87

Rs. 84.55
Rs. 89.00

Rs. 7.35
Rs. 7.74

Rs. 60.33
Rs. 63.50

Rs. 32.18
Rs. 33.87

Rs. 46.55
Rs. 49.00

Rs. 37.62
Rs. 39.60