Address Of DEY`S MEDICAL STORES (MFG) LTD:

6/D, Nelly Sengupta Sarani (Formerly Lindsay Street) , Kolkata - 700 087
033-22499810/9811/9825/9827

10 Medicines

Rs. 42.50
Rs. 50.00

Rs. 28.05
Rs. 33.00

Rs. 29.75
Rs. 35.00

Rs. 71.40
Rs. 84.00

Rs. 66.00
Rs. 75.00

Rs. 57.80
Rs. 68.00

Rs. 22.95
Rs. 27.00

Rs. 63.75
Rs. 75.00

Rs. 40.80
Rs. 48.00

Rs. 29.75
Rs. 35.00