Address Of Fourrts India Laboratories Pvt Ltd:

1, Fourrts Avenue, Annai Indira Nagar, Okkiyam Thoraipakkam, Muttukkaranchavadi, Thoraipakkam, Chennai, Tamil Nadu 600096
044 4344 1880

30 Medicines

Rs. 258.88
Rs. 272.50

Rs. 56.05
Rs. 59.00

Rs. 15.68
Rs. 16.50

Rs. 30.88
Rs. 32.50

Rs. 111.06
Rs. 116.90

Rs. 9.74
Rs. 10.25

Rs. 111.15
Rs. 117.00

Rs. 90.25
Rs. 95.00

Rs. 88.35
Rs. 93.00

Rs. 35.63
Rs. 37.50

Rs. 18.05
Rs. 19.00

Rs. 149.15
Rs. 157.00

Rs. 9.50
Rs. 10.00

Rs. 8.55
Rs. 9.00

Rs. 2365.50
Rs. 2490.00

Rs. 14250.00
Rs. 15000.00

Rs. 61.75
Rs. 65.00

Rs. 171.00
Rs. 180.00

Rs. 242.25
Rs. 255.00

Rs. 108.04
Rs. 113.73

Rs. 103.55
Rs. 109.00

Rs. 61.75
Rs. 65.00

Rs. 27.25
Rs. 28.68

Rs. 153.90
Rs. 162.00

Rs. 186.20
Rs. 196.00

Rs. 152.98
Rs. 161.03