Address Of GENESCIENCE:

72 Tianhe Street, Changchun High-Tech Dev. Zone, Changchun, Jilin, China 0 Postal code: 130012
+86-431-85195060 (Info)